Systemy oświetlenia awaryjnego LED

Specjalizujemy się w stosowaniu nowoczesnych systemów oświetlenia awaryjnego, opartych o technologię LED. Projektujemy zgodnie z najnowszymi normami, produkty na których bazujemy, posiadają wszelkie certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania, w tym CNBOP.

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań oświetlenia awaryjnego: od nowoczesnych, cyfrowych systemów centralnego zasilania i systemów monitorowania opraw, poprzez indywidualne oprawy samotestujące, aż po nieskomplikowane oprawy przeznaczone do niewielkich obiektów.

 

Oprawy z układem automatycznego testowania

 • samoczynne testowanie stanu opraw w okreśonych odstępach czasowych,
 • wyniki testów prezentowane za pomocą diody w obudowie oprawy

Systemy centralnego testowania pojedynczych opraw

 • samoczynne testowanie znacznej ilości opraw w dużych obiektach bez zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu tych obiektów,
 • ciągły monitoring stanu opraw, 
 • automatyczne przeprowadzanie testów wg ustalonego harmonogramu,
 • rejestrowanie i wydruk wyników testów,
 • podział opraw na grupy,
 • blokada pracy awaryjnej opraw,
 • podłączenie do komputera i możliwość wizualizacji stanu systemu

Systemy centralnych baterii

 • przeznaczone do obiektów o różnym charakterze i wielkości,
 • programowalny tryb pracy obwodów pozwala na dopasowanie baterii do indywidualnych wymagań,
 • monitoring obwodów,
 • monitoring poszczególnych opraw,
 • kontrola stanu naładowania akumulatorów,
 • testy automatyczne wg zaprogramowanego harmonogramu,
 • wyniki testów rejestrowane automatycznie, możliwość przesłania do komputera i wydruku
 • decentralizacja układu oświetlenia awaryjnego poprzez zastosowanie podstacji