Muzeum Zamkowe w Malborku - Wieża Klesza

Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku

Firma LUXMEDIA POLAND uczestniczyła przy projektowaniu oraz dostarczyła większość sprzętu oświetleniowego do oświetlenia Wieży Kleszej, będącej częścią zespołu zamkowego w Malborku.

Zadanie zostało współfinansowane z Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014” . 
Obejmuje swoim zakresem Wieżę Kleszą i Domek Dzwonnika w zespole kościoła NMP w Muzeum Zamkowym w Malborku. 

Celem projektu jest:

  • odtworzenie historycznej przestrzeni architektonicznej w kształcie, jaki miała ona przed zniszczeniem;
  • udostępnienie turystom wnętrza kościoła w kształcie pierwotnym;
  • stworzenie nowej przestrzeni ekspozycyjnej;
  • odtworzenie wnętrza z możliwością bogactwa detali architektonicznych związanych z tą przestrzenią
Tags: