Modernizacja oświetlenia

Oszczędność energii elektrycznej do 65%!

Przejście na technologię LED pozwala zwiększyć natężenie oświetlenia, zapewniając lepszy poziom naświetlenia bez efektu olśnienia. Oświetlenie LED pozwala zmniejszyć zużycie energii, poprawiając wskaźnik emisji dwutlenku węgla. Wysoce wydajne rozwiązania LED renomowanych producentów oferują pełny zwrot poniesionych kosztów w krótkim czasie.

Dzięki zainstalowaniu energooszczędnego oświetlenia oszczędności energii elektrycznej zużywanej w obiekcie sięgają niemal 65%.

 

Dlaczego warto modernizować oświetlenie:

 • większość istniejących instalacji jest nieefektywna i przestarzała;
 • nowe technologie zapewniają niższe zużycie energii i redukcję kosztów eksploatacyjnych;
 • możliwość spłaty inwestycji z oszczędności kosztów za energię elektryczną i eksploatację;
 • oszczędność energii elektrycznej przy zmianie oświetlenia na oprawy LED - do 40%;
 • oszczędność energii elektrycznej przy zmianie oświetlenia na oprawy LED oraz zastosowaniu Systemu Automatycznej Regulacji Strumienia - do 65%;

 

Analiza istniejącej lub planowanej instalacji oświetleniowej

Audyt oświetlenia jest to doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Analiza obejmuje ocenę obecnej instalacji oświetleniowej, zarówno wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz.

Ekspertyza oświetleniowa jest niezależną, obiektywną opinią i stwierdza, które modernizacje są opłacalne w naszym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

W rezultacie uzyskujemy następujące zestawienie dla każdego rodzaju modernizacji: koszt, zysk, czas zwrotu kosztów i inne ekonomiczne wskaźniki opłacalności.

 

Analiza może dotyczyć zarówno oświetlenia wewnętrznego, jak również zewnętrznego, np. oświetlenia ulicznego.

 

W ramach ekspertyzy mogą zostać przeprowadzone poniższe czynności, celem sprawdzenia zgodności z wymogami norm i przepisów, a także dla oceny wielkości aktualnego zużycia energii:

 • wizja lokalna mająca na celu ocenę stanu oświetlenia obiektu;
 • inwentaryzacja oświetlenia, rodzaj posiadanej instalacji oświetleniowej;
 • poziom zużycia energii elektrycznej;
 • tryb pracy (całodobowy, okresowy, itp.)
 • pomiary parametrów oświetlenia;
 • analiza rozwiązań;
 • propozycje modernizacji oświetlenia;
 • oszacowanie terminu zwrotu inwestycji;
 • szczegółowa dokumentacja przeglądu i oceny instalacji oświetlenia.

 

Wyliczone zostaną orientacyjne koszty inwestycji oraz czas zwrotu.

Korzyści płynące z naszych usług:

 • obniżenie energochłonności całego systemu oświetlenia;
 • wymierne oszczędności finansowe poprzez obniżenie zainstalowanej mocy sprzętu oświetleniowego;
 • technologia LED;
 • energooszczędność;
 • ochrona środowiska;
 • lepsze i nowoczesne oświetlenie;
 • bezpieczna praca;
 • zwiększona wydajność pracowników;
 • szybki zwrot inwestycji.

 

Dostarczamy sprzęt oświetleniowy oraz nadzorujemy, czy zaproponowane rozwiązania zamienne zaprojektowane są zgodnie z obowiązującymi normami, wymaganiami inwestora oraz prawidłowo zamontowane.

 

Więcej informacji pod bezpośrednim numerem telefonu:
Maciej Mania : +48 513-007-563
mmania@luxmedia-poland.eu