Hybryd - systemy oświetlenia awaryjnego

Firma HYBRYD została założona w 1986 roku pod nazwą: Przedsiębiorstwo Projektowania i Produkcji Urządzeń Elektronicznych Hybryd sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. Od 1997 roku poszerzono asortyment produkowanych wyrobów o układy elektroniczne do zasilania świetlówek elektroluminescencyjnych tzn. stateczniki elektroniczne i moduły awaryjne.

W trakcie ciągłego doskonalenia wyrobów wprowadzono do produkcji układy zasilania oświetlenia awaryjnego wyposażone w interfejs cyfrowy.

Większość produkcji oparta jest o własne konstrukcje,opracowane w dziale konstrukcyjnym. Wysoką jakość produktów i usług potwierdza Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008.

Spółka HYBRYD uzyskała certyfikat jakości PN-ISO 9001:2000 nadany przez Jednostkę Certyfikującą TUV Cert Rheinland w 2001 roku.

Firma HYBRYD Sp. z o.o. posiada pozytywne wyniki badań opraw i modułów oświetlenia awaryjnego na zgodność z normą PN-EN 60 598-2-22 wykonane w laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 roku(Dz.U. Nr 85 poz.553) takie badania są wymagane dla uzyskania świadectwa dopuszczenia, wydawanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie.

Oprawy z układem automatycznego testowania:

 • samoczynne testowanie stanu opraw w określonych odstępach czasowych,
 • wyniki testów prezentowane za pomocą diody w obudowie oprawy

Systemy centralnego testowania pojedynczych opraw:

 • samoczynne testowanie znacznej ilości opraw w dużych obiektach bez zakłóceń w normalnym funkcjonowaniu tych obiektów,
 • ciągły monitoring stanu opraw,
 • automatyczne przeprowadzanie testów wg ustalonego harmonogramu,
 • rejestrowanie i wydruk wyników testów,
 • podział opraw na grupy,
 • blokada pracy awaryjnej opraw,
 • podłączenie do komputera i możliwość wizualizacji stanu systemu 

Systemy centralnych baterii:

 • przeznaczone do obiektów o różym charakterze i wielkości,
 • programowalny tryb pracy obwodów pozwala na dopasowanie baterii do indywidualnych wymagań,
 • monitoring obwodów,
 • monitoring poszczególnych opraw,
 • kontrola stanu naładowania akumulatorów,
 • testy automatyczne wg zaprogramowanego harmonogramu,
 • wyniki testów rejestrowane automatycznie, możliwość przesłania do komputera i wydruku
 • decentralizacja układu oświetlenia awaryjnego poprzez zastosowanie podstacji 

Portfolio produktowe: