Centrum Medycznej Informacji Naukowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Centrum Medycznej Informacji Naukowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Przybyszewskiego 37 pełni funkcję biblioteki naukowej oraz ważnego ośrodka informacji dla pracowników naukowych i studentów zarówno polskich jak i zagranicznych. Budynek CMIN został funkcjonalnie podzielony na Centrum Konferencyjno-Dydaktyczne oraz Centrum Biblioteczne.

Część konferencyjno-dydaktyczna CMIN jest miejscem, w oparciu o które Uniwersytet Medyczny w Poznaniu realizuje szerszy poziom kształcenia w postaci zjazdów, sympozjów naukowych, spektakularnych działań dydaktycznych, okazjonalnych wystaw i prezentacji, prowadzenia działalności księgarskiej.

Tags: